POLÍTICA DE QUALITAT

La UNIÓ INTERSECTORIAL EMPRESARIAL DEL RIPOLLÈS té com a objectiu que la qualitat del servei que ofereix sigui el reflex de les expectatives de cada usuari del servei, assegurant l’èxit a llarg termini de l’empresa. Per això estableix, declara i assumeix els següents principis:

 

  • La Qualitat final del servei lliurant a l’usuari és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de prevenció, detecció, correcció i millora cuntínua durant tota la prestació del servei.
  •  

  • Les exigències contractuals, els desitjos i les expectatives dels usuaris, són l’únic criteri per establir el patró de Qualitat dels nostres serveis.
  •  

  • La Qualitat és una tasca comuna de totes les àrees de l’empresa, cada una de les àries ha d’assumir que és client i proveïdor dels departaments i persones de l’organització.
  •  

  • Cada empleat de l’empresa és responsable de la Qualitat del seu treball. La Gerència és responsable d’impulsar la implantació de la política i els objectius de qualitat, comprovant la seva execució mitjançant auditories.
  •  

  • L’aplicació d’aquesta política exigeix la integració activa de tot l’equip humà de l’empresa. Per aconseguir-ho la Gerència considera prioritària la motivació i la formació per la qualitat.

 

Gerència,

Ripoll, Febrer 2010

Share This: