MISSIÓ I VALORS

PROPÒSIT INSTITUCIONAL DE LA UNIÓ INTERSECTORIAL EMPRESARIAL DEL RIPOLLÈS (UIER)

 

Actuar de grup d’influència i de pressió (lobby) en favor de les empreses del Ripollès, afavorir l’entorn socioeconòmic de la comarca per a facilitar l’activitat empresarial i promoure-la, i donar a aquestes empreses els serveis que els permetin una millor garantía de durabilitat i progrés.

Valors necessaris per a dur el propòsit a bon fi:

 

CREDIBILITAT:

Basada en la transparència en totes les actuacions de l’entitat, en la honorabilitat dels seus dirigents (President i Junta Directiva) i directius (Gerència i Tècnics), en les seves opinions ponderades i oportunes, fetes amb criteri constructiu i en benefici de l’activitat empresarial i en una trajectòria institucional reconeguda.

REPRESENTATIVITAT:

Derivada del fet que volem representar el màxim nombre d’empreses del Ripollès.

 

  • Per la seva pertinència i presència en les estructures patronals de caràcter provincial, nacional, estatal i europeu.
  •  

  • Per la coordinació i col·laboració amb altres patronals territorials i amb els organismes públics i privats del sector de la promoció econòmica i de la promoció de l’activitat empresarial.
  •  

  • Per la disponibilitat d’infraestructures humana i d’equipaments, adequades a la seva activitat.

 

Setembre, 2013

Share This: