LOPD (LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES)

 

descarga

A l´UIER disposem del servei de protecció de dades per les empreses que no en tinguin i que estiguin interessades en  el tema per el seu negoci a través de l´empresa Operdata.

QUE ÈS LA LOPD?

La llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) és una llei orgànica que té com a objectiu garantir i protegir les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment la seva intimitat i privadesa personal i familiar. Fou aprovada a les Corts espanyoles el 13 de desembre del 1999. Aquesta llei es desenvolupa fonamentada en l’article 18 de la Constitució espanyola de 1978, sobre el dret a la intimitat familiar i personal; i el secret de les comunicacions.

Aquesta llei afecta a totes les dades que fan referència a persones físiques registrades sobre qualsevol suport, informàtic o no. Queden exempts del compliment d’aquesta normativa aquelles dades recollides per a ús domèstic, les matèries classificades de l’estat i aquells fitxers que recullen dades sobre terrorisme i altres formes de delinqüència organitzada (no simple delinqüència).

A partir d’aquesta llei es varen formar l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’àmbit estatal, i l’Agència Catalana de Protecció de Dades, en l’àmbit de Catalunya, que vetllen pel compliment d’aquesta normativa.

DESCOMPTES ESPECIALS PELS SOCIS DE LA UIER!

 

 

 

 

 

Share This: