AUDITORIA AMBIENTAL

Curs d’Auditoria ambiental.

Com adquirir i/o millorar els coneixements per a la realització de les auditories medioambientals.

Programa

 1. Audotoria ambiental
 2. Els SGA
 3. Política i planificació
 4. Acreditació
 5. Implementació i operació
 6. Verificació i acció correctiva
 7. Gestió de la auditoria
 8. Informes de no conformitat i acció correctora
 9. Enfocament de la auditoria
 10. Llei internacional, regional i nacional
 11. Realització de l’auditoria
 12. Informe
 13. Qualificació i certificació de l’auditor

auditoria-ambiental

Share This: