Fem Ocupació Joves

fem ocupació joves

Fem Ocupació Joves

Programa subvencionat

Us presentem la nova edició del programa Fem Ocupació Joves que gestionarà la UIER durant l’any 2017, una iniciativa del Servei d’Ocupació de Catalunya, cofinançat pel Fons Social Europeu i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur i prioritàriament amb una certa experiència professional, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball. Per participar al programa cal que els joves disposin del títol d’Ensenyament Secundari Obligatori, de batxillerat o d’un Cicle Formatiu de Grau Mig.

Els beneficis per a les empreses i autònoms que contractin aquests joves són una subvenció equivalent al SMI compatible amb altres incentius fiscals i bonificacions de la Seguretat Social, l’assessorament en la tramitació, la formació pel lloc de treball també subvencionada i el compromís de seguiment de la persona contractada.

Els joves dedicaran el 75% de la jornada laboral a l’empresa i el 25% a fer la formació a les aules de la UIER. La formació associada al programa és transversal i dirigida a un perfil molt ampli com, d’atenció al públic, tasques d’administració i activitat comercial (Certificat de professionalitat MF0976_2 “Operacions administratives comercials”, durada 160 hores) o Operaris industrials (formació especifica sector industrial)

La UIER assessorarà a les empreses en tot moment durant el projecte i signarà un conveni amb les empreses interessades, com a entitat promotora del programa, on es manifesta la voluntat de l’empresa de participar en el programa “Fem Ocupació per a Joves”, mitjançant la contractació de persones joves participants.

L’empresa es compromet a designar un/a tutor/a d’entre les seves persones treballadores que s’encarregui d’informar, orientar, ensenyar i supervisar a la persona jove sobre com ha de desenvolupar les tasques vinculades al lloc de treball. Les obligacions derivades de la contractació de joves en el marc del programa aniran sempre a càrrec de l’empresa.

La UIER assumeix les tasques de selecció de les persones joves més adequades als llocs de treball requerits per les empreses, el disseny de la formació relacionada amb el lloc de treball objecte del contracte i seguiment de la formació i la contractació durant tot el període d’execució, assessorant-vos en tot moment.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació per a Joves, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil de Catalunya “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015 

 

fem_ocupacio_per_joves_peu

 

Share This: