ENGINYER/A Ref. 414/04/017

by / dimecres, 10 maig 2017 / Published in
operaris fàbrica

ENGINYER/A DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS EN EDIFICIS

 

Missió:

 

Tècnic/a en l’elaboració de projectes d’instal·lacions en edificis i projectes d’eficiència energètica i energies renovables.

 

Funcions:

 

Simulacions energètiques amb softwares tipus Design Bulider i Transys

Redacció de projectes elèctrics, de climatització, ACS i d’aigua en edificis.

Suport en la realització de diagnòstics i auditories energètiques.

 

Perfil:

 

Titulació d’enginyer industrial (tècnic o superior).

Experiència en projectes d’instal·lacions en edificis (projectes elèctrics, climatització, ACS….)

Es valorarà experiència en treballs relacionats amb l’àmbit energètic (auditories i/o diagnòstics energètics, certificacions energètiques, projectes d’energies renovables,…) i coneixements de la normativa i el mercat relatiu a projectes d’instal·lacions.

Capacitat organitzativa i habilitat en la redacció d’informes i memòries tècniques.

Es valorarà el domini de la llengua anglesa.

Disposició i facilitat pel treball en equip i capacitat de gestió d’equips involucrats en l’execució d’obres.

 

Ubicació del lloc de treball:

 

Manlleu.

 

To apply for this job email your details to insercio@uier.org

Apply using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

TOP