×

uier twiter

Please fill all widget/element settings!

FORGOT YOUR DETAILS?

POLÍTICA DE QUALITAT

La UNIÓ INTERSECTORIAL EMPRESARIAL DEL RIPOLLÈS té com a objectiu que la qualitat del servei que ofereix sigui el reflex de les expectatives de cada usuari del servei, assegurant l'èxit a llarg termini de l'empresa. Per això estableix, declara i assumeix els següents principis:

La Qualitat final del servei lliurant a l'usuari és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de prevenció, detecció, correcció i millora continua durant tota la prestació del servei.

Les exigències contractuals, els desitjos i les expectatives dels usuaris, són l'únic criteri per establir el patró de Qualitat dels nostres serveis.

La Qualitat és una tasca comuna de totes les àrees de l'empresa, cada una de les àries ha d'assumir que és client i proveïdor dels departaments i persones de l'organització.

Cada empleat de l'empresa és responsable de la Qualitat del seu treball. La Gerència és responsable d'impulsar la implantació de la política i els objectius de qualitat, comprovant la seva execució mitjançant auditories.

L'aplicació d'aquesta política exigeix la integració activa de tot l'equip humà de l'empresa. Per aconseguir-ho la Gerència considera prioritària la motivació i la formació per la qualitat.

Gerència.

TOP