Dissabte passat 17 de desembre es va publicar en el BOE el Reial decret 602/2016, de 2 de desembre (click aqui per descarregar), pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitges Empreses aprovat pel Reial decret

Acord de Ple de l’ajuntament de Ripoll de data 27 de setembre de 2016 referent a la fixació de les festes locals per l’exercici de 2017.   certificat-acord Share This:

    Delito fiscal y blanqueo de capitales. Delimitación del autoblanqueo. Tribunal Supremo, Sala de lo Penal; sentencia de 29 de abril de 2015, recurso 10496/2014 El art 301 CP solo tipifica una modalidad de conducta que consiste en realizar actos encaminados en todo caso a ocultar o encubrir bienes de procedencia delictiva, o a

TOP