30 Plus

dijous, 09 febrer 2017 by

30 Plus 30 Plus, és un programa innovador creat pel Servei Públic d’ocupació de Catalunya, i desenvolupat en el marc de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació. A través de les polítiques actives d’ocupació, es posa en marxa el programa 30 Plus, amb l’objectiu de la inserció laboral de persones en situació d’atur

Fem Ocupació Joves

dimecres, 04 gener 2017 by

Fem Ocupació Joves   Us presentem la nova edició del programa Fem Ocupació per a Joves que gestionarà la UIER durant l’any 2017, una iniciativa del Servei d’Ocupació de Catalunya, cofinançat pel Fons Social Europeu i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de

Tagged under: ,

Dissabte passat 17 de desembre es va publicar en el BOE el Reial decret 602/2016, de 2 de desembre (click aqui per descarregar), pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitges Empreses aprovat pel Reial decret

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de Cupons a la Innovació realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.   Els ajuts dels Cupons a la Innovació 2016 es subdivideixen en tres categories d’ajut: Cupons de tecnologia, Cupons d’innovació i Cupons d’ecoinnovació (aquests darrers gestionats de forma conjunta entre ACCIÓ i el Departament de

Pla de suport al comerç minorista

dilluns, 10 octubre 2016 by

Pla de suport al comerç minorista 2016     Vols una diagnosi del teu comerç totalment gratuïta?   El personal tècnic realitzarà una anàlisi en profunditat dels diferents aspectes del teu comerç i identificarà els teus punts forts i febles en set àrees clau del negoci. A partir de l’anàlisi realitzat, et proporcionarà recomanacions clau per optimitzar

Ajuts NUCLIS DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL 2016. Per a projectes de R+D d’àmbit LOCAL (presentats de forma individual o col.laborativa) i INTERNACIONALS (en forma col.laborativa), presentats per empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Projectes R+D Locals: Nuclis Locals:  Ajuts destinats a incentivar la realització, de forma individual o col·laborat iva, d’activitats de R+D

Préstecs participatius per a l’emprenedoria corporativa   Finançament per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de garanties, atorgats per IFEM, en coinversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d’inversors corporatius. A través d’aquesta línia, impulsada per ACCIÓ, l’ICF coinvertirà aquests recursos –mitjançant préstecs participatius d’entre 50.000 i

    Ens plau informar-vos que s’ha publicat l’Ordre per a la concessió de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals 2016. Els imports de les subvencions son els següents: Per a nova creació: Per incorporació de socis d’entre 30 i 44 anys:

Subvenció amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors. El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència competitiva. Programes subvencionables: Programa 1: Competitivitat de l’empresa de comerç

              Participants 2.1 Poden concórrer a la convocatòria d’aquest concurs les empreses i productors, legalment constituïts, de la demarcació de Girona dedicats a l’elaboració dels productes agroalimentaris dels vuit sectors i categories definits en el punt 3 d’aquestes bases. 2.2 És condició indispensable que els productes s’elaborin al 100

TOP