Inici: Abril 2016!  Període d’inscripcions obert! Duració 10h Lloc Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès Places disponibles 15 Objectius El curs de L’abc de l’Economia Social de 10 hores facilita i dóna a conèixer les eines necessàries per al bon funcionament intern de les entitats de l’economia social, analitzant aspectes legals, econòmic-fiscals i de recursos humans. Definir què

Dies i horari: Inici 30 de març de 2016 /Fi 20 d’abril de 2016 (dilluns i dimecres de 18:30 a 21:15) Duració 20h Lloc Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès Places disponibles 15 Objectius Aprendre a planificar i dinamitzar les reunions per que siguin eficaces. Continguts 1. Tipus de reunions i les seves característiques 2. Rols del conductor i dels participants 3.

(30 hrs) ( En curs) Lloc Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès Objectius: Adquirir l’habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació. Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació. Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor. Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal. Comunicar de manera

Curs AUDITORIA AMBIENTAL

dijous, 19 novembre 2015 by

Desembre de 2015. Període d’inscripcions obert! Duració 30h Lloc Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès Places disponibles 15 Objectius Adquirir i/o millorar coneixements per a la realització de les auditories medioambientals. Estudi de la realització d’una auditoria mediambiental. Forma i contingut d’una auditoria mediambiental. Continguts 1. Temes ambientals 2. Els SGA 3. Política i planificació 4. Acreditació 5. Implementació

Curs TRACTAMENT DE RESIDUS

dijous, 19 novembre 2015 by

Desembre de 2015. Període d’inscripcions obert! Duració 30h Lloc Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès Places disponibles 15 Objectius Identificar els processos de tractament i recuperació de residus, relacionant els diferents mètodes amb la naturalesa del residu.  Adquirir coneixements generals sobre normativa, instruments i operacions que possibiliten el tractament dels residus, tenint sempre com a referència l’impacte

TOP